Nexø Borgerforening

Nexø Borgerforening

Nexø Borgerforening

Adresse

NEXØ BORGERFORENING
CVR: 31716578

nexoborger@gmail.com

 BESTYRELSE:

Formand:
Mai-Britt Jordt
Næstformand:
Rebecca Marx Bendixen
Sekretær:
Birte Skot-Hansen
Kasserer:
Konsulent
Menig:
Bo Reddy Nielsen,
Jytte Dich
Michelle Weie
Lone Nielsen

Suplant:

Bank-konto: Danske Bank
Reg. nr: 4451
Konto nr. 4422179186

bliv medlem

Som medlem af Nexø Borgerforening får du indflydelse på arbejdet med udvikling af din by. Du bliver medlem ved at indbetale kontingent på følgende konto i Danske Bank reg. 4451 konto. 4422179186

Kontingentet er kr. 50,00 kr. pr. år. Kontingentet skal være betalt inden den årlige generalforsamling i marts.

Når pengene er indbetalt skal der sendes en mail til vores mail adresse: nexoborger@gmail.com

HUSK at skrive navn, adresse, tlf. og mail adresse.

Regnskaber sendes på mail til alle medlemmer. 

Hvis du ikke er medlem, men ønsker at se regnskabet skal du blot sende os en mail. 

Såfremt regnskabet ønskes udleveret til generalforsamlingen vil vi tage kr. 5,00 der går til papir og printer.

VIGTIGT!!
Husk at give denne information videre til venner og bekendte der kunne have interesse i at være med i Nexø og Omegns Borgerforening.