Aktive kvinder i nexø

 

Adresse

AKTIVE KVINDER I NEXØ
Ingemeretheholm@gmail.com
Telefon: 52375438

KONTAKTPERSON
Inge Jørgensen

ADRESSE
Nørrebækken 11
3730 Nexø

BESTYRELSE
Formand:

Lis Beth Hansen
Næstformand:
Dorthe Pedersen
Kasserer:
Inge Jørgensen

Merete Aakjær
Elsebeth Hansen
Jane Funch Hansen
Grethe Pedersen

Du er velkommen

En forening for kvinder som mødes en gang om måneden og kan opleve gode foredrag. Oplysning. Fællessang. Ture rundt omkring på Bornholm – og frem for alt hyggeligt samvær. Tag en god veninde med. Alle er velkomne!

 

AKTIVITETSKALENDER 2022

MANDAG DEN 8. AUGUST KL. 14.00
Besøg på Møbelfabrikken, hvor Malene fra Bornholm Kombucha viser og fortæller om fermentering og giver smagsprøver for 50 kr. Efterfølgende kaffe på Møbelfabrikken.
40 Kr.

MANDAG DEN 5. SEPTEMBER KL.10.30
Besøg hos DR Bornholms Radio, som viser rundt og byder på kaffe. Kørsel i egne biler og max. plads til 25.

ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER. Kl. 19.00
Kulturaften i Poulsker Kirke og efterfølgende kaffe i Åkirkeby hallen. Egen kørsel.
120 Kr.

MANDAG DEN 3. OKTOBER KL. 18.00
På Fritidshuset til mad, musik og hygge på foreningens 85 års fødselsdag.
70 Kr.

MANDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 19.00
Modeopvisning hos Cosy & Co, hvor der er kaffe og kage.
30 Kr.

MANDAG DEN 5. DECEMBER KL. 18.00
Julemiddag på Fritidshuset med sang, hygge og lotteri.
175 Kr.

Husk tilmelding senest fredagen før kl.12.  Ved spisning en uge før.

AKTIVITETSKALENDER 2023

MANDAG DEN 9. JANUAR KL. 14.00
Besøg hos Holmer i Holst`s tidligere lokaler i Brogade.
30 Kr.

MANDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 19.00
Generalforsamling på Fritidshuset, og efterfølgende vil Alex Kjeldsen underholde med bornholmske ord.

MANDAG DEN 6. MARTS KL. 19.00
På Fritidshuset hvor Georg Julin fortæller om ældreliv.
70 Kr.

MANDAG DEN 3. APRIL KL. 19.00
På Fritidshuset hvor Lillian Hjorth Westh vil fortælle om Osvald Helmuth.
70 Kr.

MANDAG DEN 8. MAJ KL.14.00
Vi mødes på Bornholms Højskole, hvor vi bliver vist rundt og lytter. Efterfølgende kaffe med kringle. Egen kørsel.
85 Kr.

TIRSDAG DEN 9. MAJ KL. 18.00
Østermarie er vært ved forårsfesten på Bolsterbjerg. Egen kørsel.
225 Kr.

MANDAG DEN 12.JUNI KL. 14.00
Vi mødes på Nexø Havn til sommerudflugt.
200 Kr.