Øens venner

Adresse

ØENS VENNER
Fritidshuset
Gl. Postvej 27
3730 Nexø

øensvenner.dk

oensvenner123
@gmail.com

-45 9125 3003

Øens Venner er en social-kulturel forening, der sætter det enkelte menneske i fokus.

Vi er med til at skabe rammerne for fællesskaber og oplevelser på kryds og tværs af øen, hvor alle uanset alder og sociale skel, tilflytter eller ‘gammel’ bornholmer – alle kan føle sig hjemme og være en vigtig brik i både eget og andres liv.

Hvad er det?

Øens Venner står bag HYGGEN, der et aktivt fællesskab i Nexø, hvor mennesker mødes og deler liv på mange måder. 

I HYGGEN kan du komme helt uforpligtende og få en snak, en kop kaffe, spille spil eller måske lave noget kreativt. Vi spiser sammen og hjælper hinanden med både kaffebrygning, oprydning og opvask, så ingen står alene.

Hvad har vi gang i?

Se den aktuelle kalender for den kommende tid på hjemmesiden: øensvenner.dk

Medlemskab koster 100 kr. om året, og kontingentet hjælper til at dække de faste udgifter. Vi har behov for at være mange medlemmer i foreningen for at kunne varetage medlemmernes og foreningens interesser bedst muligt; jo flere, vi er, jo stærkere stemme kan vi tale med, og jo mere vil vi blive hørt.

 

 

Øens Venner

Hyggen – Øens Venner

Vores brochure