Hjælp til Jazzfestival i Nexø

Østersøjazz festival – en god ide!

For et kvart århundrede siden tog A.Molin initiativ til at skabe en jazzfestival tradition I Nexø.

Ingen betvivler i dag den betydning NexøJazz Festivalen har haft for Nexø by og musikinteresserede kendskab til Nexø, som musik-by.

Fra starten var der lagt op til at politikere, administration, erhvervsliv og byens borgere skulle samarbejde for med festivalen at være med til at skabe en ny profil for byen.

Noget skulle ske. Men, men men.

Det er rundt regnet de samme mennesker der har båret projektet oppe. Det skal understreges at den økonomiske opbakning fra erhvervslivet har været og er af central betydning. Penge skal der til. Den opbakning har vi fået gennem årene.

Det centrale er det kæmpe arbejde der er lagt i festivalen gennem tiderne.

Det kan ikke fortsætte. Der skal ny arbejdskraft til.

Der skal måske nytænkes mht. musikken. Skal det absolut være en jazzfestival?

Det er derfor meget vigtigt, at vi lykkes med at komme i kontakt med nye interesserede frivillige. Det vil være en ny eller udvidet gruppe der skal tage stilling til ovenstående spørgsmål om hvorvidt det skal være en jazzfestival eller en festival med et bredere musikalsk udtryk.

Uanset hvad der vælges, så ligger der et stort og spændende arbejde med at få formuleret en vision og fremtidig strategi for ØstersøJazz i Nexø og dermed for en fremtidig festival.

Vi har ikke været gode nok til at få nye mennesker ind i selve maskinrummet for planlægningen af de årlige festivaler. Det er gået nogenlunde med arbejdskraft til de fysiske opgaver, men også her har vi gamle nok fyldt for meget og ikke fået uddelegeret opgaverne, så vores nye hjælpere måske har følt sig lidt for meget som hjælpere og ikke som en del af gruppen.

Dette opråb kommer måske lidt sent. Gennemsnitsalderen i bestyrelsen er godt over 60 år og kræfter er stort set sluppet op.

I et forsøg på at finde nye frivillige og nye veje, så har vi fået mulighed for at bruge Møbelfabrikken som mødested for et offentligt møde, hvor alle der er interesserede kan møde op og komme med input. Det er dog ikke nok med at fodre os med ideer, der skal også være tilsagn om medvirken, både på det planlægningsmæssige område og tilsagn om medvirken til den praktiske gennemførsel af festivalen.

Mødet afholdes på Møbelfabrikken Torsdag den 28. oktober kl. 19.